Om oss

ViaNova Kristiansand AS er et rådgivende ingeniørfirma som hovedsakelig leverer kunnskapstjenester innenfor samferdsels- og VA-sektoren. Firmaet ble stiftet 2. mai 1991 som et frittstående rådgivende ingeniørselskap.

Om oss

Selskapet eies av de ansatte (79 %) og av ViaNova Plan og Trafikk AS (21 %). ViaNova Kristiansand AS inngår i et omfattende nettverkssamarbeid med andre rådgivende ingeniør- og arkitektselskaper.

Vi leverer komplette rådgivningstjenester med prosjektledelse og byggeledelse, utredninger, arealplaner, forprosjekter, byggeplaner og oppfølging på byggeplasser innen samferdsels- og VA-sektoren.

Selskapet innehar sentral godkjenning for relevante fagområder og har medarbeidere som er RIF-godkjente rådgivere innen fagfeltene samferdsel og arealplanlegging.

All vår rådgivning baserer seg på kvalitets- og miljøtanken. Vi har derfor utviklet eget KS- og HMS-system som er basert på, og harmonisert med relevante standarder. Disse anvendes i organisasjonen uten at det fratar den enkelte medarbeider personlig ansvar, initiativ og kreativitet.