3D-Visualisering

Med bakgrunn i vår bruk av digitale planmodeller har vi utviklet spisskompetanse i fremstilling av planer i 3D. Bruken av 3D-modeller styrker kvalitessikringen og forståelsen av prosjektene. Visualisering i tre dimensjoner gir besluttningstakere og utbyggere et unikt og verdifult verktøy som basis for de beslutninger som må tas i de ulike prosjektfaser.

Våre modeller er spesielt gode ved at det i sanntid er mulig å bevege seg rundt i  modellen. Om det er ønskelig er det også mulig å lage mer tradisjonelle stillbilder og ferdiginnspilte filmer fra våre modeller.

Se video fra prosjektet  E39 Rosseland-Tangvall:  

http://www.youtube.com/watch?v=Iiphc4pfLgY