Havneplanlegging

Våre medarbeidere har lang og omfattende erfaring fra planlegging og prosjektering av små og store havneanlegg. Oppdragene er utført for offentlige og private havneeiere.

Vi har vært engasjert i:

  • Trafikkhavner / RoRo-anlegg
  • Fergehavner
  • Terminaler
  • Småbåthavner

Prosjektene omfatter:

  • Idékonsepter
  • Reguleringsplaner
  • Byggeplaner
  • Anbudsgrunnlag
  • Byggesøknader
  • Byggeledelse