Jernbaneplanlegging

For Jernbaneverket har vi utført en rekke plan- og prosjekteringsoppdrag knyttet til ulike tiltak på jernbanenettet. Våre medarbeidere har vært delaktig i planlegging og prosjektering på:

 • Gardermobanen
 • Sørlandsbanen
 • Bergensbanen
 • Vestfoldbanen
 • Randsfjordbanen
 • Bratsbergbanen
 • Jærbanen
 • Arendalsbanen


Vi har på de ulike baner utført:

 • Hovedplaner
 • Forprosjekter
 • Detalj- og byggeplaner med anbudsgrunnlag
 • Teknisk oppfølging på byggeplass
 • Byggesøknader
 • Byggeledelse


Prosjektene har vært knyttet til:

 • Trafikksikkerhetstiltak - nedlegging av planoverganger
 • Sporomlegginger
 • Kryssningsspor
 • Stasjonsfornyelser
 • Stasjonsområder
 • Godsterminaler