Kommunalteknikk

For offentlige og private utbyggere har vi utført en rekke prosjekter knyttet til feltutbygging innen:

  • Boligfelt
  • Hyttefelt
  • Idrettsanlegg
  • Industriområder

Prosjektene omfatter:

  • Konseptutredninger
  • Regulerings- og bebyggelsesplaner
  • Tekniske detaljplaner
  • Anbudsgrunnlag
  • Byggeledelse
  • Søknader i henhold til Plan- og bygningsloven

Våre medarbeidere med kommunalteknisk kompetanse har lang og omfattende erfaring innenfor planlegging og prosjektering av vannforsynings-, avløps- og overvannsanlegg.