Støyberegninger

Vi har utviklet spisskompetanse innen enkeltnisjer av miljøteknikken.
Basert på avansert beregningsverktøy knyttet opp mot digitale modeller, utfører vi støyberegninger og beregner effekten av forslag til støyreduserende tiltak.

Støyberegninger utfører vi i forbindelse med både store og små prosjekter. Fra beregning av trafikkstøy ved utbygging av europavegstrekninger for det offentlige til støy i forbindelse med oppføring av bolig for private.

Vi dekker fagområdene:

  • Vegtrafikkstøy
  • Jernbanestøy
  • Flystøy
  • Skytebanestøy
  • Industristøy